Bel ons: +31 (0)75 750 3310

Vergroenen en verdienen?

In de 21e eeuw geldt dat wie concurrerend wil blijven, veel zuiniger zal moeten omgaan met energie, grondstoffen en afvalstromen. Wie nu de aantasting van natuur en klimaat negeert, krijgt straks te maken met hogere kosten. Kortom, we moeten vergroenen. Niet alleen voor het milieu maar ook voor de economie. Dat vraagt om andere producten en productie- processen.

Hoewel Nederland op een aantal terreinen een sterke positie heeft, blijven we achter als het gaat om groene innovatie. Daarmee zetten ze we onze sterke concurrentiepositie op het spel. De komende tijd is innovatie de sleutel tot verandering. Als we de ambitie om te verduurzamen serieus nemen, dan vraagt dat om een herbezinning op ons innovatiesysteem. Een groene groeistrategie moet proberen groene innovatie te verbinden met de sterke kanten die Nederland heeft. Er zijn volop kansen. Maar om de vruchten te plukken moeten we wel nu handelen.

Wie zijn wij?
Wij zijn nuvoClean, een innovatief MKB bedrijf, dat nieuwe schone oplossingen ontwikkelt en introduceert en juist inspeelt op de achterstand in Nederland. Onze inzet en prestaties zijn erop gericht om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen.
Daarom bieden wij ECHT duurzame producten die zijn bedoeld om een einde te maken aan processen waarvan de nadelige gevolgen:
• worden verschoven naar toekomstige generaties, of
• worden afgewenteld op het milieu, de natuur en kwetsbare bevolkingsgroepen.

Simpel: wie duurzaam inkoopt, helpt een duurzame samenleving te bevorderen.

Contact

NuvoClean
Witte Vlinderweg 38
1521 PS Wormerveer
+31(0)75-750 3310
info@nuvoclean.nl

Blijf op de hoogte

Volg ons. En mis de belangrijke updates niet.

NuvoClean voldoet  aan de voorwaarden van de A.I.S.E. Charter.

aise logo trans

Top